Om

Vi i klass 4b på Fritslaskolan vill ha en blogg där vi kan lägga ut våra veckobrev, information om läxor och annat praktiskt. Vi ska också kunna visa våra pågående arbeten.